Krijg het gewaarborgd loon van je zieke arbeiders terugbetaald

Indienen medisch attest


Mijn attesten of terugbetalingen

Wens je een overzicht van je ingediende attesten en/of terugbetalingen?
Dit kan voor ziekteperiodes vanaf 1/1/2012.