Krijg het gewaarborgd loon van je zieke arbeiders terugbetaald

Terugbetaling gewaarborgd loon

Wat krijg je terugbetaald?

 

Patrokov betaalt aan jou 94,81% van het bruto gewaarborgd loon van je zieke arbeiders (ziekte en privé-ongeval) terug voor de ziekteperiodes waarvoor medische attesten zijn ingediend.

 

Voorbeeld terugbetaling:*

Een voltijdse arbeider met een uurloon van 15 euro

 • 1 week ziekte: 600 euro gewaarborgd loon > Terugbetaling aan 94,81%:
  568,86 euro
 • 2 weken ziekte: 1115,28 euro > Terugbetaling aan 94,81%: 1057,40 euro
 • 1 maand ziekte: 1487,95 euro > terugbetaling aan 94,81%: 1410,73 euro

Wil je meer weten over de berekening van het gewaarborgd loon? Je kan bij ons een document aanvragen waarin de berekening gewaarborgd loon wordt uitgelegd.

 

*onder voorbehoud van wijzigingen sociale wetgeving

 

Hoe bekom je een terugbetaling?

 

1 – Je bezorgt ons het medisch attest binnen de 5 werkdagen.

Je hoeft enkel nog een scan van het attest binnen de 5 werkdagen te mailen naar: patrokov@confederatiebouw.be met volgende gegevens in de e-mail:

 1. BTW-nummer en naam bedrijf
 2. Rijksregisternummer en naam arbeider
 3. Ziekteperiode
 4. Ziekte / privé-ongeval / arbeidsongeval?
 5. Deeltijdse arbeider? Gelieve het uurrooster mede te delen (bv. 8/8/0/8/8)
 6. Indien je de regionale verlofkalender niet volgt, geef dan jullie verlofkalender mee

! Slechts 1 medisch attest als bijlage toevoegen (2 attesten = 2 e-mails)

! Indieningstermijn: binnen de 5 werkdagen (vanaf aanvang attest)

 

Je ontvangt binnen de 3 werkdagen een mail die bevestigt dat het attest geregistreerd werd. Indien de scan onvolledig of onduidelijk is, vragen wij een scan van betere kwaliteit op of kan je alsnog het origineel opsturen.
Zonder bevestiging van registratie kunnen wij geen terugbetaling garanderen. Gelieve daarom deze mails goed op te volgen.

 

Medisch attest te laat ingediend? Contacteer ons dan zo snel mogelijk. Wij kijken dan na of er toch geen mogelijkheid is om deze te aanvaarden. Bij een geweigerd arbeidsongeval is er bijvoorbeeld geen indieningstermijn van toepassing.

 

2 – Je betaalt het gewaarborgd loon aan de werknemer.

Een correcte loonverwerking is van groot belang.

 

3 – De DMFA-aangifte wordt verstuurd naar de RSZ. 

Deze wordt doorgestuurd naar Patrokov. Wanneer een kwartaal verstreken is dient het sociaal secretariaat de DMFA-aangifte te versturen naar de RSZ (de aangiftetermijn verstrijkt op de laatste dag van de maand die volgt op het kwartaal waarvoor de aangifte moet gebeuren. De sociale secretariaten krijgen 15 werkdagen extra om deze te verwerken).

Kalender

Ziekteperiode tijdens DMFA ten laatste ingediend op Patrokov ontvangt DMFA ten vroegste Meerderheid terugbetalingen vanaf
1ste kwartaal 30/04 + 15 werkdagen 2e helft mei Juni
2de kwartaal 31/07 + 15 werkdagen 2e helft augustus September
3e kwartaal 31/10 + 15 werkdagen 2e helft november December
4de kwartaal 31/01 + 15 werkdagen 2e helft februari Maart

 

4 – Per mail verwittigen wij je over de terugbetaling

Bezorg ons je mailadres
zodat wij een mail kunnen sturen over de terugbetaling.