Krijg het gewaarborgd loon van je zieke arbeiders terugbetaald

FAQ

 

Het medisch attest

  • Moet ik het origineel attest nog nasturen per post?
  • Mag een arts een attest opstellen dat in tijd terug keert?

 

Indieningstermijn attest voor de werknemer

  • Hoeveel dagen heeft mijn werknemer de tijd om het medisch attest te overhandigen?

 

Indieningstermijn attest voor de werkgever

  • Ik kan door specifieke omstandigheden het attest niet binnen de 5 werkdagen aan jullie bezorgen.

 

Ziekte doorgeven voor loonberekening

  • Het medisch attest begint in het weekend (of andere inactiviteitsdag). Hoe geef ik dit door?
  • Mijn arbeider is ziek tijdens jaarlijkse vakantie, wat met het gewaarborgd loon?

 

Terugbetaling gewaarborgd loon

  • Vanaf welke dag ziekte betalen jullie terug?
  • Waarom heb ik maar een gedeelte van het gewaarborgd loon terug betaald gekregen?

 

Kan ik aansluiten?

  • Aansluitingsvoorwaarden