Krijg het gewaarborgd loon van je zieke arbeiders terugbetaald

Aansluitingsvoorwaarden

1. Activiteit in de bouwsector
Je kan enkel een terugbetaling genieten wanneer je actief bent in de bouwsector.
Enkel werkgevers met een RSZ-kengetal 024, 026, 044, 054 komen in aanmerking. Dit komt overeen met een tewerkstelling van arbeiders onder paritair comité 124.

2. Minder dan 20 werknemers
De terugbetaling van het gewaarborgd loon is voorbehouden aan ondernemingen die de belangrijkheidscode 1,2 of 3 hebben, met andere woorden minder dan 20 werknemers. Deze belangrijkheidscode wordt door de R.S.Z. per kalenderjaar toegekend.
Zij baseren zich daarvoor op het gemiddelde aantal werknemers tewerkgesteld gedurende de referentieperiode (4de kwartaal van het jaar voor het voorgaande jaar en het 1ste , 2de en 3de kwartaal van het voorgaande jaar).